Почео упис у Евиденцију оператора ИКТ система од посебног значаја

19. Фебруар 2020

Обавештавамо операторе ИКТ система од посебног значаја у Републици Србији да су у обавези да се упишу у Евиденцију оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја, а у складу са одредбама Закона о информационој безбедности („Службени гласник РСˮ бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и Правилника о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“ број 9/20).

Рок за упис у Евиденцију је 12. мај 2020. године.

ИКТ системи од посебног значаја дефинисани су чланом 6. Закона о информационој безбедности, као системи који се користе:

1) у обављању послова у органима власти;

2) за обраду посебних врста података о личности, у смислу закона који уређује заштиту података о личности;

3) у обављању делатности од општег интереса и другим делатностима, које су ближе дефинисане Уредбом о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/19).

4) у правним лицима и установама које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе за обављање делатности из тачке 3).

 

Захтев за упис у Евиденцију се доставља у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са прописима којима се уређује електронски документ, на електронску адресу надлежног Министарства evidencijaiktsistema@mtt.gov.rs.

Захтев за упис података у Евиденцију подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за упис података у евиденцију ИКТ система од посебног значаја.

О подацима који се уписују у Евиденцију више на линку www.mtt.gov.rs/evidencijaiktsistema

Сајт www.cert.rs користи „колачиће“ (cookies) ради побољшања корисничког искуства и функционалности сајта. Ако наставите да претражујете сајт, пристајете на употребу „колачића“.

Сазнајте више